Meni  

Evropski sklad za razvoj podeželja  

NAZIV NALOŽBE:

eks

Za nakup gozdarskega traktorja smo v podjetju Gozdarstvo Urbanc prejeli sredstva iz naslova operacije »Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa «, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

OPIS NALOŽBE:

Podjetje Gozdarstvo Urbanc, Danica Urbanc s.p., je pridobilo finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprtim gozdarskim traktorjem bomo izvajali storitve sečnje in spravila lesa. Z novo opremo bomo močno povečali obseg in kapaciteto dela.

CILJI:

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
  • Večja varnost pri delu v gozdu.
  • Povečanje efektivnosti dela.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

  • Bolj varno delo v gozdu.
  • Dolgoročno povečanje kapacitete dela.
  • Bistveno hitrejše opravljanje delovnih procesov.

POVEZAVE:

Spletna stran Evropske komisije

Spletna stran programa razvoja podeželja